GÖÇ İDARESİ

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı  Genel Müdürlüğü 14.03.2013 tarihinde kurulmuştur.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ismiyle bilinmektedir. 04.04.2013 tarihinde yürürlüğe giren 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma kanunu kapsamında kurulmuş ve kanunun yürürlüğe girdiği tarihte resmi olarak faaliyetlerine başlamıştır.

İlgili kanunla birlikte faaliyet gösteren Yabancılar Şube Müdürlüğü tüm yetki ve sorumlulukları Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne devredilmiş olup kurumun işleyişi uluslararası standartlara uygun hale getirilmiştir.

Search