MÜLTECİ VE GÖÇMENLERİN HAKLARININ KORUNMASI EĞİTİMİ YAPILDI

6 Temmuz 2018 tarihinde Ankara'da düzenlenen toplantı, Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi Başkanı Michael İNGLEDOW ile Göç Politikaları ve Projeler Dairesi Başkan Vekili Gizem GÖZALICI’nın açılış konuşmaları ile başladı.

Toplantıda, HELP Birimi kıdemli proje yöneticisi ve hakim Seran KARATARI KOSTU tarafından yapılan HELP, HELP Metodolojisi ve HELP e-eğitim kurslarına ilişkin sunumun yanı sıra göç ve iltica avukatı ve HELP/UNHCR İltica ve AİHS kursu çalışma grubu üyesi Flip SCHULLER Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamında mülteci ve göçmenlerin korunması konulu sunum yaptı.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Dr. Neva ÖVÜNÇ ÖZTÜRK tarafından AİHM kararları ışığında ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden Dr. A. Elif ULUSU KARATAŞ tarafından 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun Kapsamında mültecilerin durumu değerlendirildi. Ayrıca Genel Müdürlüğümüz avukatı ve HELP ulusal eğiticisi, Gamze Gül ÇAKIR KILIÇ, kurs için ayrılan sayfalarda ulusal mevzuata adaptasyona yönelik olarak gerçekleştirilen çalışmayı katılımcılara tanıttı ve katılımcıların eğitim sürecindeki görevlerine açıklık getirdi.

GİGM personelinin, sığınmacılara ve genel olarak yabancılara atfedilen hakların daha iyi anlaşılmasına yönelik olarak kapasitelerinin güçlendirilmesinin amaçlandığı eğitimde, ilk etapta merkez ve taşra birimlerindeki avukat ve uzmanlardan oluşan 136 kişilik bir gruba ve toplamda 300 GİGM personeline eğitim verilmesi hedeflenmektedir.

 

Search